Bouwen

Architecten, ontwerpers, eigenaren, ontwikkelaars en bouwprofessionals werden ooit een keer meegenomen in een cursus over de wereld van materialen en het circulair bouwen.

Bouwbedrijf

Een bouwbedrijf kun je in de arm nemen als je een bouwproject wilt laten uitvoeren. Het kan gaan om nieuwbouw maar ok om renovatie of uitbreiding van een bestaand pand. Voordat je aan een verbouwing of aan nieuwbouw begint is het belangrijk je plannen goed uit te werken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het gebouw na gereedmelding van de werkzaamheden niet aan je verwachtingen voldoet. Zorg daarom dat er duidelijke tekeningen zijn en dat duidelijk is wat er geïnstalleerd moet worden qua leidingen voor water, gas en elektriciteit.

Een verbouwing aanbesteden

Je kunt voor een verbouwing een bouwbedrijf benaderen voor een offerte. Maar het staat je natuurlijk vrij om meerdere bedrijven te benaderen en uiteindelijk de voor jou beste keuze te maken. Dit hoeft dan zeker niet de goedkoopste te zijn. Prijs en kwaliteit van het werk moeten in overeenstemmingzijn. Als je te weinig kennis hebt kun je de uitgebrachte offertes natuurlijk ook door een deskundige laten beoordelen. Bij een grote opdracht is aanbesteding zelfs verplicht. Als je denkt dat dit voor jouw bouwproject geldt, houd dan rekening met de hierop van toepassing zijnde termijnen en begin dus op tijd met het aanbestedingstraject om vertraging te voorkomen.

Alle grondstoffen hergebruiken in 2050

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

Noodzaak circulaire economie

Een circulaire economie is nodig om 3 redenen:

  • De wereldbevolking groeit en gebruikt steeds meer grondstoffen voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding.
  • Nederland is net als veel Europese landen afhankelijk van andere landen voor sommige grondstoffen. Zoals magnesium uit China.
  • Het winnen en verbruiken van grondstoffen heeft invloed op het milieu. Het zorgt ook voor meer energieverbruik en de uitstoot van CO2.

Bron: www.rijksoverheid.nl